ชุดข้อมูลที่บันทึก
อัปเดตล่าสุด
รูปแบบการดาวน์โหลด
สิทธิ์ในการใช้งาน
ใบอนุญาตจากผู้ให้บริการข้อมูล
โปรดตรวจสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับอนุญาตให้ใช้งานตามที่มุ่งหมาย
หัวข้อ
ฟรี
ต้นทุนในการเข้าใช้งาน
อธิบายว่าเข้าใช้งานได้ฟรีหรือมีใบอนุญาตที่ช่วยให้เผยแพร่ต่อได้
พบชุดข้อมูลกว่า 100 รายการ
 1. d

  Learning Preference City Remote Learning - as of Jan 4, 2021

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 29 พ.ย. 2564
 2. d

  2016-17 - 2020-21 Citywide End-of-Year Attendance and Chronic Absenteeism...

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 12 พ.ค. 2565
 3. d

  2013 - 2014 School Quality Reports Results for High Schools

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 12 พ.ค. 2565
 4. d

  2005 - 2011 Graduation Outcomes - School Level - SWD

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  • +3เพิ่มเติม
  อัปเดต 11 ธ.ค. 2564
 5. d

  El Salvador - Formal Technical Education

  • catalog.data.gov
  • data.amerigeoss.org
  อัปเดต 10 ก.พ. 2564
 6. d

  2005 - 2010 Graduation Outcomes

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  • +2เพิ่มเติม
  อัปเดต 12 พ.ค. 2565
 7. d

  2014 - 2015 School Quality Report Results for Early Childhood

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 12 พ.ค. 2565
 8. d

  2016-2017 Graduation Outcomes School

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  • +1เพิ่มเติม
  อัปเดต 18 พ.ย. 2565
 9. Strengthen Civil Society Participation in Primary Education Mozambique

  • catalog.data.gov
  • data.usaid.gov
  อัปเดต 15 เม.ย. 2564
 10. d

  2015 - 2016 School Quality Report Results for High School

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 12 พ.ค. 2565
 11. d

  National Education Longitudinal Study of 1988

  • catalog.data.gov
  • datadiscoverystudio.org
  • +1เพิ่มเติม
  อัปเดต 10 พ.ย. 2563
 12. d

  Impact Evaluation of Race to the Top and School Improvement Grants

  • catalog.data.gov
  • data.amerigeoss.org
  อัปเดต 10 พ.ย. 2563
 13. d

  2005 - 2011 Graduation Outcomes - School Level - - Ethnicity

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  • +4เพิ่มเติม
  อัปเดต 18 พ.ย. 2565
 14. d

  2015 - 2016 School Quality Report Results for High School Transfer

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 29 พ.ย. 2564
 15. d

  2014-2015 School Quality Reports Results For Elementary, Middle and K-8...

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 18 พ.ย. 2565
 16. d

  2005-2015 Graduation Rates Public - School

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 12 พ.ค. 2565
 17. d

  2010 - 2011 Graduation Outcomes - School Level - Regents-based Math/ELA APM...

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  • +2เพิ่มเติม
  อัปเดต 18 พ.ย. 2565
 18. d

  2015 - 2016 School Quality Report Results for Early Childhood

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 12 พ.ค. 2565
 19. Data from: Learning beyond Fifteen Ten Years after PISA

  • catalog.data.gov
  อัปเดต 30 มี.ค. 2564
 20. d

  2014 - 2015 School Quality Report Results for High School Transfer

  • catalog.data.gov
  • data.cityofnewyork.us
  อัปเดต 12 พ.ค. 2565
แชร์
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Email
คลิกเพื่อคัดลอกลิงก์
คัดลอกลิงก์แล้ว
Close
อ้างอิง
data.cityofnewyork.us (2021). Learning Preference City Remote Learning - as of Jan 4, 2021 [Dataset]. https://catalog.data.gov/dataset/learning-preference-city-remote-learning-as-of-jan-4-2021

Learning Preference City Remote Learning - as of Jan 4, 2021

สำรวจได้ที่:
อัปเดตชุดข้อมูลเมื่อ
29 พ.ย. 2564
จัดหาชุดข้อมูลโดย
data.cityofnewyork.us
คำอธิบาย

Total enrollment count for students whose learning preference is remote or blended or missing and who have attended school in person at least once since September 16, 2020. Students attending charter schools, students receiving home or hospital instruction, pre-K students (3-K) attending New York City Early Education Centers (NYCEECs), and students attending some District 79 programs are not included. In order to comply with regulations of the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) on public reporting of education outcomes, data for groups with 5 or fewer students enrolled are suppressed with an “s”. In addition, corresponding groups with the next lowest number of students enrolled are suppressed when they could reveal, through addition or subtraction, the underlying numbers that have been redacted.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก