ชุดข้อมูลที่บันทึก
อัปเดตล่าสุด
รูปแบบการดาวน์โหลด
สิทธิ์ในการใช้งาน
ใบอนุญาตจากผู้ให้บริการข้อมูล
โปรดตรวจสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับอนุญาตให้ใช้งานตามที่มุ่งหมาย
หัวข้อ
ผู้ให้บริการ
ฟรี
ต้นทุนในการเข้าใช้งาน
อธิบายว่าเข้าใช้งานได้ฟรีหรือมีใบอนุญาตที่ช่วยให้เผยแพร่ต่อได้
พบชุดข้อมูลกว่า 100 รายการ
 1. National Long-term Water Quality Monitoring Data

  • open.canada.ca
  • catalogue.arctic-sdi.org
  • +2เพิ่มเติม
  csv, esri rest, html +2
  อัปเดต 20 พ.ค. 2565
 2. G

  Automated Fresh Water Quality Monitoring and Surveillance Data

  • open.canada.ca
  • data.amerigeoss.org
  • +1เพิ่มเติม
  csv, html, txt, xlsx
  อัปเดต 30 ก.ค. 2564
 3. G

  Pacific Coastal Basin Long-term Water Quality Monitoring Data

  • open.canada.ca
  csv, html, txt
  อัปเดต 23 ก.พ. 2565
 4. G

  Great Lakes Water Quality Monitoring and Aquatic Ecosystem Health Data

  • open.canada.ca
  • data.amerigeoss.org
  html
  อัปเดต 7 ธ.ค. 2564
 5. G

  Assiniboine - Red River Basin Long-term Water Quality Monitoring Data

  • open.canada.ca
  • ouvert.canada.ca
  csv, html, txt
  อัปเดต 9 ธ.ค. 2564
 6. Water quality in Canadian rivers – Water quality by land use category,...

  • open.canada.ca
  • lunaris.ca
  • +2เพิ่มเติม
  csv, html
  อัปเดต 4 พ.ค. 2562
 7. Water quality in Canadian rivers – Water quality by land use category,...

  • open.canada.ca
  • data.amerigeoss.org
  • +1เพิ่มเติม
  csv, html
  อัปเดต 13 มี.ค. 2563
 8. G

  Columbia River Basin Long-term Water Quality Monitoring Data

  • open.canada.ca
  • test.lunaris.ca
  • +3เพิ่มเติม
  csv, html, txt
  อัปเดต 22 ธ.ค. 2564
 9. Water quality networks

  • open.canada.ca
  • data.amerigeoss.org
  jpg, pdf
  อัปเดต 22 ก.พ. 2565
 10. Drinking Water Quality and Enforcement

  • open.canada.ca
  • data.ontario.ca
  html, pdf, zip
  อัปเดต 27 ธ.ค. 2566
 11. G

  National Water Quality Pesticides Surveillance Data

  • open.canada.ca
  • ouvert.canada.ca
  • +1เพิ่มเติม
  csv, html
  อัปเดต 1 ก.พ. 2565
 12. G

  Great Lakes Water Quality Monitoring and Surveillance Data

  • open.canada.ca
  • ouvert.canada.ca
  • +2เพิ่มเติม
  html, txt
  อัปเดต 13 พ.ค. 2565
 13. Saint Lawrence River Basin Long-term Water Quality Monitoring Data

  • open.canada.ca
  • test.lunaris.ca
  • +1เพิ่มเติม
  csv, html, txt
  อัปเดต 21 ก.พ. 2565
 14. G

  Yukon River Basin Long-term Water Quality Monitoring Data

  • open.canada.ca
  • ouvert.canada.ca
  • +1เพิ่มเติม
  csv, html, txt
  อัปเดต 23 ก.พ. 2565
 15. G

  Churchill River Basin Long-term Water Quality Monitoring Data

  • open.canada.ca
  • ouvert.canada.ca
  • +1เพิ่มเติม
  csv, html, txt
  อัปเดต 9 ธ.ค. 2564
 16. Provincial (Stream) Water Quality Monitoring Network

  • open.canada.ca
  csv, html, xlsx
  อัปเดต 31 ม.ค. 2567
 17. Shellfish Water Classification Program – Marine Water Quality Data in Canada...

  • open.canada.ca
  • catalogue.arctic-sdi.org
  • +1เพิ่มเติม
  csv, esri rest +6
  อัปเดต 5 พ.ค. 2565
 18. Arctic Coast - Islands Basin Long-term Water Quality Monitoring Data -...

  • open.canada.ca
  • ouvert.canada.ca
  • +2เพิ่มเติม
  csv, html, txt
  อัปเดต 22 ธ.ค. 2564
 19. G

  Fraser River Long-term Water Quality Monitoring Data

  • open.canada.ca
  • datastream.org
  csv, html, txt
  อัปเดต 23 ก.พ. 2565
 20. G

  Fresh Water Quality - Pacific Rim

  • open.canada.ca
  • ouvert.canada.ca
  • +1เพิ่มเติม
  csv
  อัปเดต 17 เม.ย. 2561
แชร์
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Email
คลิกเพื่อคัดลอกลิงก์
คัดลอกลิงก์แล้ว
Close
อ้างอิง
Environment and Climate Change Canada (2022). National Long-term Water Quality Monitoring Data [Dataset]. https://open.canada.ca/data/en/dataset/67b44816-9764-4609-ace1-68dc1764e9ea
โลโก้องค์กร

National Long-term Water Quality Monitoring Data

สำรวจได้ที่:
บทความวิชาการ 28 บทอ้างอิงชุดข้อมูลนี้ (ดูใน Google Scholar)
esri rest, csv, wms, html, txtรูปแบบการดาวน์โหลดที่มีให้ใช้งาน
อัปเดตชุดข้อมูลเมื่อ
20 พ.ค. 2565
จัดหาชุดข้อมูลโดย
Environment and Climate Change Canadahttp://www.ec.gc.ca/
ใบอนุญาต

Open Government Licence - Canada 2.0https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
ข้อมูลใบอนุญาตได้มาโดยอัตโนมัติ

คำอธิบาย

Long-term freshwater quality data from federal and federal-provincial sampling sites throughout Canada's aquatic ecosystems are included in this dataset. Measurements regularly include physical-chemical parameters such as temperature, pH, alkalinity, major ions, nutrients and metals. Collection includes data from active sites, as well as historical sites that have a period of record suitable for trend analysis. Sampling frequencies vary according to monitoring objectives. The number of sites in the network varies slightly from year-to-year, as sites are adjusted according to a risk-based adaptive management framework. The Great Lakes are sampled on a rotation basis and not all sites are sampled every year. Data are collected to meet federal commitments related to transboundary watersheds (rivers and lakes crossing international, inter-provincial and territorial borders) or under authorities such as the Department of the Environment Act, the Canada Water Act, the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Federal Sustainable Development Strategy, or to meet Canada's commitments under the 1969 Master Agreement on Apportionment.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก